PLANER VENČANJA - Potrebna dokumenta za venčanje

Sklapanje građanskog braka
Adresar opština i  crkava

Za zaključenje braka pred matičarem, potrebno je da mladenci dođu zajedno, radi sastavljanja zapisnika sa sledećim dokumentima:

- izvodima iz matičnih knjiga rođenih
- uverenjima o državljanstvu, ne starijim od 6 meseci
- važećim ličnim kartama
- dokazom o uplaćenoj taksi (i naknadi za izlazak na teren, ako matičar dolazi u restoran)
- osobe koje su bile u braku prilažu izvod iz matične knjige venčanih prethodno sklopljenog braka, sa zabeleškom o prestanku istog

Potrebna dokumentacija ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin:

- Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Važeći pasoš stranog državljanina

Napomena:

Ukoliko strani državljanin ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja i na sam dan venčanja.


 • Stari grad - muzika za svadbe
 • Iznajmljivanje limuzina i oldtajmera
 • Restoran Duga - restoran za svadbu
 • Acoustic Band - muzika za vencanje
 • Restoran za vencanja Time Out Beograd
 • Restoran za svadbe Vizantija Novi Beograd
 • Fotograf za svadbe Beograd
 • Principessa - prostor za vencanja Beograd
 • Zlatnik Event Center
 • Frizerski salon Goran - frizure za svadbe
 • Gde na more?